Aspekti

V horarni astrologiji so pomembni samo Ptolemejevi aspekti: sekstil, trigon, kvadrat, opozicija in konjunkcija. Brez aspektov ni možnosti, da se nek dogodek zgodi.

Med signifikatorji so pomembni aspekti. Če se bo dogodek zgodil, bosta planeta povezana z aplikativnim aspektom. Če se je dogodek že zgodil, sta povezana planeta s separativnim aspektom

 

  • ČE JE APLIKATIVEN ASPEKT /konjunkcija, sekstil, trigon/ MED SIGNIFIKATORJEMA je odgovor »DA«.
  • ČE JE APLIKATIVEN ASPEKT /kvadrat, opozicija/MED SIGNIFIKATORJEMAje odgovor »NE«.
  • ČE JE SEPARATIVEN APEKT /katerikoli/ se je dogodek že zgodil.
  • ČE NI NOBENEGA ASPEKTA NI DOGODKA.

Zelo pomembno je kako je postavljeno vprašanje. Če je med signifikatorjema aplikativen pozitiven aspekt, bo odgovor pritrdilen – DA, razlikuje se samo postavitev vprašanja:

  • Ali me ljubi? DA.
  • Ali me ne ljubi? Seveda vas ljubi. Če rečemo da, lahko razume, kot da je ne ljubi.

Harmonični aspekti (konjunkcija, sekstil, trigon) povedo, da se planeta med seboj harmonično povezujeta in da se bo dogodek zgodil. To je srečanje dveh ljudi, dovršitev nekega dogodka. Odgovor je vedno DA. Ali me ljubi? Odgovor je DA. Ali bom napredoval? Odgovor je DA. Ali bom našel psa? Odgovor je DA. Dovršitev akcije, srečanje dveh ipd.

Previdni moramo biti pri naslednjih vprašanjih: Ali bova šla z možem narazen? Harmonični aspekt pomeni, da se planeta podpirata, da se povezujeta, da sta si naklonjena. Zato je logično, da je odgovor NE (planeta sta v harmoničnem aspektu, se podpirata, ne bosta šla narazen, če sta si naklonjena!)

V kolikor je med signifikatorjema kvadrat in opozicija, neharmonični aspekt, pomeni da si planeta nista naklonjena oz. se ne podpirata, dogajanje se ne bo dovršilo. Pri istem vprašanju: Ali bova šla z možem narazen? Odgovor je DA, saj je logično, saj se planeta ne podpirata nista v harmoniji.

Velikokrat se stranke sprašujejo kakšne orbise vzeti pri aspektih. Pri svetilih, to sta Sonce in Luna, vzamemo zelo širok orbis. Po tradicionalni astrologiji je orbis 17°, to je 8° 30′ na vsako stran orbisa; temu rečemo tudi polorbis. Luna ima 12° (na vsako stran 6°), Jupiter ima enako kot Luna, Saturn ima orbis 10°, polorbis 5°, medtem ko imajo Merkur, Venera in Mars orbis približno 8°, polorbis 4° na vsako stran.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: