Planetarna obdobja

Vsakemu življenskemu obdobju vlada eden od planetov, ki opisuje kakšno je oziroma bo določeno življensko obdobje. Vse je odvisno od postavitve planeta, aspektov in moči planeta, ki vlada določenemu življenskemu obdobju. To nam pokaže kako kakovostno je naše življenje v tistem obdobju, ki ga opisuje planet.   V svoji rojstni karti poglejte v katerem obdobju... Continue Reading →

Kako potuje Luna po zodiaku?

      Luna je satelit, ki potuje okrog Zemlje in jo obkroži v približno 28-ih dneh. Vemo, da ko prehaja različna znamenja v zodiaku, močno vpliva na naše življenje, naše počutje in razpoloženje, saj se v vsakem znamenju zadrži približno 2 dni in pol. Luna in Zemlja nimata lastne svetlobe. Za slednjo poskrbi Sonce, ki je... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑