Pravila

Najprej si moramo izrisati horoskop za trenutek, ko je astrolog prejel vprašanje (hora – ura), saj horarna astrologija odgovori na konkretna vprašanja. Karta astrologu pokaže, zakaj je oseba prišla na posvet. Ascendent opiše stranko. Če je ASC v Devici, jo zanimajo zdravstvena vprašanja ali služba, ASC v Strelcu kaže študij, potovanja, z ASC v Ovnu stranka nekaj začenja itd. Takoj zatem astrolog poišče vladarja ASC v kateri hiši se nahaja in pokaže katero področje stranko zanima. Če se nahaja v 7. hiši, bo spraševala po partnerju, v 5. hiši po ljubezni, 1. hiši ima probleme sama s seboj …

V nadaljevanju bodo razložene hiše in področja, po katerih se mora astrolog obrniti na vprašanje stranke. Aspekti, ki jih tvori vladar ASC sporočajo:

  • aplikativni: stvar se bo šele zgodila
  • separativni: kar se je že zgodilo

Ne glede na to, ali je vprašanje postavljeno ustno ali pisno, je za oblikovanje horarne karte pomembno, kdaj ga astrolog prebere in kje se astrolog nahaja. Če vprašanje pride preko e-pošte, ali preko sms, potem je točen čas tisti, ko ga astrolog prebere in razume in ne čas, ko ga je stranka poslala. Vedno se vzamejo koordinate mesta, kjer se nahaja astrolog.

Horarno vprašanje lahko postavimo za katerokoli področje, pomembno je le, da ga postavimo čim bolj naravno, kratko, jedrnato in seveda spontano. V kolikor stranka ne misli resno in zavaja astrologa, slednji nima jasne slike; če ga stranka preverja oz. postavlja vprašanja za zabavo, ni jasnega odgovora.

SPRAŠEVAEC: je oseba, ki postavi vprašanje. Predstavlja jo vladar ascendenta, rečemo mu signifikator spraševalca. Kosignifikator ali drugi signifikator spraševalca je Luna. Luna pa ni kosignifikator, če je vladar tiste hiše po kateri sprašujemo.

VPRAŠANO: je vladar tiste hiše po kateri stranka sprašuje. Npr. če stranka sprašuje po ljubezni in je 5. hiša v Biku, je signifikator vprašanega Venera.

Tabela: Signifikator spraševalca in vprašanega

SIGNIFIKAROR SPRAŠEVALCA VLADAR ASC + LUNA
SIGNIFIKATOR VPRAŠANEGA VLADAR HIŠE PO KATERI SPRAŠUJEMO

Pomembno, je da določimo pravilno hišo tistega, po čemer sprašujemo. Imamo 12 hiš in vsako dejanje, predmet, človek, spada v eno izmed hiš. Če sprašujemo po denarju, je to vladar 2. hiše, ljubezen je vladar 5. hiše, partner je vladar 7. hiše, potovanje je vladar 9. hiše, itd. Hiše nam povedo tudi kakšno je stanje spraševalca in v kakšnih okoliščinah se nahaja.

Pravila za izid vprašanja

Kot smo že povedali, aplikativni harmonični aspekt med obema signifikatorjema (konjunkcija, sekstil, trigon), nam daje pritrdilni odgovor, dogajanje se bo izvršilo. Neharmonični aspekt (kvadrat, opozicija), nam daje negativen odgovor, dogajanje se ne bo izvršilo. Separativni aspekt pove, da se je dogajanje že izvršilo.

Pritrdilni odgovor nam da tudi medsebojna recepcija, prenos luči in zbir luči.

Negativen odgovor nam dajejo tudi prohibicija, frustracija in refranacija.

 Tabela: Odgovori in aspekti

PRITRDILNI ODGOVOR Aplikativni harmonični aspekti, medsebojna recepcija, prenos luči in zbir luči
NEGATIVNI ODGOVOR Aplikativni neharmonični aspekti, prohibicija, frustracija, refranacija
PRETEKLO DOGAJANJE Separativni aspekti
  1. Harmonični aspekti: konjunkcija, sekstil in trigon. V horarni astrologiji pomeni združitev, srečanje, dovršitev nekega dejanja, oseb. To pomeni, da se bo dejanje izvršilo, izpolnilo. Če sprašujemo, ali se bo žena vrnila? Pomeni da, vrnila se bo. V kolikor pa je vprašanje sledeče: Ali se bova ločila?, imamo med signifikatorjema trigon. To je harmonični aspekt, združitev dveh ljudi, v tem primeru je odgovor »ne«, saj nam harmonični aspekti povedo, da se bosta ponovno združila.
  2. Disharmonični aspekti: kvadrat in opozicija kažejo razdružitev dveh ljudi ali neizvršitev nekega dejanja, saj sta si različna. Če vprašamo: Ali se bova z možem ločila? Imamo kvadrat, disharmonični aspekt, odgovor je »da«. Ravno tako je, če je opozicija, saj ta aspekt ne združuje ampak razdira.

Seveda moramo upoštevati tudi medsebojno recepcijo, prenos luči, ali gre za prohibicijo, frustracijo, refranacijo itd. Najbolj pomembno za pritrdilen odgovor je, da se situacija dovrši, da je aspekt aplikativen!

Aplikativni aspekt govori o dovršitvi situacije, da se osebi združujeta.

Separativen aspekt je razdruževanje, ali se je situacija že dogodila.

Pri tem je treba upoštevati zdravo pamet. Kajti jasno je, da aplikativni harmoničen aspekt naznanja, da se bo nekaj spodbudnega povezalo, aplikativen disharmonični aspekt pa govori, da ne bo prišlo do prijetne povezanosti teh dveh področij, ali da se bo nekaj razhajalo.

 

Primer s stranko, ki je spraševala, če bo prišlo do stečajev:

V kolikor gre za osebni stečaj, ne more biti nakazan s trigonom med osmo in prvo hišo, ker stečaj nekaj prelomi in ne poveže. Trigon prve in osme bi nakazoval, da bi dobila posojilo (če bi to spraševala) ali dediščino, denar od zavarovalnice in podobne stvari, ne pa da bo naredila osebni stečaj.

Potrebno je uporabljati zdravo pamet, kdaj nekaj pomeni da in kdaj ne. Če nas zanima, če bo šlo nekaj narazen, je aplikativni kvadrat signifikatorjev znak, da bo res šlo narazen. Če nas zanima, če bo šlo nekaj skupaj (na primer, če bomo dobili službo), je logično, da bo sekstil ali trigon za pozitivni odgovor in kvadrat med signifikatorjema pomenil negativni odgovor. O tem bo več govora, ko bomo na primerih razlagali različne vrste vprašanj.

Tudi aplikativni kvadrati in opozicije včasih govorijo, da bo nekaj prišlo skupaj. To je takrat, ko so si planeti naklonjeni, ko so v medsebojni recepciji. Ni pa nujno, da bodo posledice spodbudne; zna biti, da bo dolgoročno to slaba odločitev.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: