Primer 1: Nakup podjetja

Kot že obstoječe družinsko podjetje, smo dobro poslovali, zato smo nameravali iz dobička kupiti še eno manjše podjetje. Postavila sem si vprašanje, ali bomo kupili podjetje.

Ali bomo kupili podjetje.png

Ascendent je v Strelcu, vladar ASC je Jupiter v Levu v 8. hiši. 8. hiša govori o finančnih tokovih, vlaganjih, finančnih vlaganjih. Kosignifikator je Luna v Levu, ki je v konjunkciji s Jupitrom v Levu, kar govori o razmišljanju stranke, dogovarjanju, o nakupu podjetja. Tudi ASC v Strelcu nam pove kaj razmišlja stranka, o nakupu podjetja, ki uvaža izdelke iz tujine.

Sprašujemo o nakupu podjetja: podjetje se kaže z 10. hišo v Tehtnici, vladar je Venera, ki je prav tako v Levu v 8. hiši. Pomeni, da je podjetje naprodaj, v 8. hiši in ker je v Levu, ni ne predrago ne prepoceni.

Luna kot kosignifikator pokaže potek dogodkov: v konjunkciji z Jupitrom pove, da so dogovarjanja in preverba dokumentacije ravno v tem času v teku, saj sta na istih stopinjah, že malo separativna Luna pove, da je že več ali manj že vse jasno okoli dokumentacije, bilanc podjetja. Luna je na 8° 44′ in ima do signifikatorja podjetja, to je Venere, ki je na 13° 50′, natanko 5 enot. Ker sta v fiksnem znamenju in sledeči hiši pomeni, da se bo zgodilo srednje hitro. Če vključimo logiko, da se poslovno leto zaključuje konec leta in se ga prevzame začetek leta, so to meseci in bo to čez 5 mesecev, januarja 2015. Luna prenaša luč med vladarjem ASC in vladarjem 10. hiše in s tem povezuje oba signifikatorja. Odgovor je DA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: